Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z jęz. hiszpańskiego – polskiego – angielskiego

Dopasowujemy nasze usługi do

każdego klienta indywidualnie

Dokumenty rejestrowe

Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z ksiąg wieczystych oraz z rejestru gruntów.

 

Dokumenty rejestrowe

Tłumaczenie dokumentów notarialnych

Umowy założycielskie spółki, jej statut, pełnomocnictwa, umowy kupna-sprzedaży, testamenty, określenie spadkobierców, darowizny, umowy przedmałżeńskie oraz inne akty notarialne.

 

Tłumaczenie dokumentów notarialnych

Tłumaczenie instrukcji technicznych

Aby Państwa produkty dotarły do najdalszych zakątków świata ważne jest przetłumaczenie katalogów, kart charakterystyki, instrukcji obsługi, ulotek i broszur.

 

Tłumaczenie instrukcji technicznych

Dokumenty sądowe i policyjne

Skargi, doniesienia, apelacje, wyroki, postanowienia sądowe, rozwody i zaświadczenia o niekaralności.

 

Dokumenty sądowe i policyjne

Dokumenty administracyjne, prywatne i inne

Dyplomy ukończenia szkół i uczelni wyższych, suplementy, świadectwa szkolne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy o wynajem, zaświadczenia lekarskie, wnioski, oficjalne druki oraz korespondencja handlowa.

 

Dokumenty administracyjne

Tłumaczenie stron internetowych

Strona internetowa w różnych językach zwiększa Państwa widoczność w Internecie, potęguje ilość wizyt na Państwa stronie internetowej oraz przyczynia się do zdobycia nowych klientów.

Tłumaczenie stron internetowych
Usługi ustnego tłumacza przysięgłego

Usługi ustnego tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia konsekutywne podczas różnego rodzaju spotkań handlowych i negocjacji, podpisywania umów, zgromadzenia wspólników, itp.

 

Tłumaczenia ustne podczas międzynarodowych targów, wycieczek turystycznych, spotkań roboczych lub oficjalnych obiadów, itp.

 

Tłumacz przysięgły ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy w Hiszpanii, uprawniony do stawiania się przed organami państwowymi i sądowymi w Polsce i Hiszpanii.

Elastyczność i dostosowanie się

Usługi ustnego tłumacza przysięgłego
Usługi ustnego tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z jęz. hiszpańskiego – polskiego – angielskiego

Usługi ustnego tłumacza przysięgłego

Elastyczność i dostosowanie się

Usługi ustnego tłumacza przysięgłego